ประวัติบริษัท
บริษัท เอ็มเอ็มเอ ซีเคียวริตี้ ซีล (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 เดิมชื่อ บริษัท เอเอซี เมกกา ฟอร์ทริส (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมกกา ฟอร์ทริส (มาเลเซีย) จำกัด เพื่อดำเนินการจัดจำหน่าย ซีลล็อค (Security Seals) คุณภาพสูงทุกชนิดทั้งซีลเหล็กและซีลพลาสติคที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในการใช้งานของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจขนส่งและโลจิสติคส์ , การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง , ธุรกิจธนาคาร , ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม , ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท เอเอซี เมกกา ฟอร์ทริส (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็น บริษัท เอ็มเอ็มเอ ซีเคียวริตี้ ซีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เรามีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจซีลล็อคในประเทศไทยโดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ที่มีสินค้าครอบคลุมการใช้งานประเภทต่างๆมากที่สุด และเป็นผู้นำตลาดมามากกว่า 20 ปี โดยมีฐานการผลิตหลักอยู่ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตซีลล็อคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตซีลล็อคเท่านั้น และเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 ซีลที่ผลิตจากโรงงานนี้มีมากกว่า 50 ชนิด
นอกจากนี้เรายังมีฐานการผลิตซีลโลหะ (Metal Clip Seals) ในประเทศไทยที่ผลิตเพื่อการใช้งานในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วย